שם, בין כל הצבים הגדולים

ראיתי נקודות נקודות   מסתדרות

ומראה פניי השתקף על המים.

רציתי לקפוץ כנרקיס אל האגם

לשקוע  לשקוע  לשקוע

למתוח את כללי הפיסיקה לקצה

להיות בטוח ב "אל מוות".

אין לי אומץ , רבותיי, אין לי אומץ.