לאחר ההתפרקות,

זיבלתי את חצרי ביצריי.

מה יצמח שם בגשם ראשון?