אני. קו נוקשה את-
עיגול מרוכך וקושי החיבור
מתנה החמצה.