רוצה לאהוב. הי אתה ש ם, בוא לכאן. אוהב, אחבק אחוש כי בעולם אני דבק.