מבעד למילים
צירופי שורות
טרם הספקתי לומר
עוד לא מאוחר
ראי איזה בוקר.