הרגע! הרגע כתבתי שאוהב ואת
מוחקת אותי מקמטי מצחך, הנצברים
ומצטברים לכדי אשמתי,
על אף בקשתך לנסות, להסתיר.

התרוממות הרוח מעיפה אותי לעבר
עברך, עברי- ירידות ומורדות
הרים שטיפסתי, כעת מושלגים.

בקשתך התקבלה-
הסתר אסתיר.