הרשו לי להיות מן הכועסים
ולכתוב בשורות קצרות
שלא אאבד את כעסי באריכות.

 

את. איני
בך
עוד. אני
אינך
בי. עוד
קצת
ולא אוכל יותר למשוך
לקפוץ
על העגלה, קצת מאוחר
לקפוץ
ליפול, להתלכלך ולמשיך
לבעירה מוכרת
מקבלת, שאקבל
ואקבל
את המגיעלי. נקבל. נקלל
כבר לא מתפלל.
הישועה, בדמותה הנקבה
קרובה.

ואת.ואני. דיינו