אני קורא את הסימנים האחרונים שהשארת
אין זה תהליך אבל רגיל
יצאת בעיצומו של ניתוח הלב
הכלבים, הקומה שמתחתייך, האיש הזקן- הכל רוחש חיים ופה...

חברו אתם את המשפטים.