מרגישה את רוחות הסתיו הנושפות בעורפינו אומרות
אל תרפו אל תרפו
ואני-
שהרפיתי אך לא מידך
מושך אותך אל מעגלי הזמן
מעגלי השנה, אלה חיינו העומדים בפותחינו
את השנה החדשה.