הגדילי א ת הקטנים והקטיני סיפורי מעשיות
כולנו הולכים בתוואי לו נדרשנו
הסיטי עיניי מלראות את אגמי המים
הדרך נשלחת מול רגליי הניחי ראשך על ידיי ובכי לך ילדה
בכי עד כי אין מחר
על כך שנגמר בכי
אבכה גם אני ונתעצב לנו ונשמח כי הגיעה השעה לראות האמת
את ואני ואת
נפרדים.