כשעשיתי לך טובה בעצם התכוונתי ל
"תיטעי בי את נחת הרוח
קליפת התפוח
הסיפוק שמרוח על קצה קצהו פי".

ורצית לשלם
ולא לקחתי
כי לך אמרתי
"טובה. טובה. לא יותר"

ויצאת
ונכנסתי
ונפרדנו
נפרדתי
מעולם של טובות. ואחד. ושלם.