ואחרי שאמרתי כי לא הייתה פה אהבה השמיים נפלו
ונתנו מזעמם על
שארית סיגריה עלובה
פח. בתוך קופסא
כבר לא יקום
הדור הבא.