זהו יום ההולדת ה28 להולדתך. מזל טוב!

ובכוונה "הולדתך" ולא" יצירתך" כי יצירת יצירתי לא היה לה גבול.

בהולדת הדברים נופל דבר לעולם
והדברים הנמשכים מגבוה מקבלים צורה-
בצורה מתחברים לכדי יצירה המוגבלת
בשפה
בשר
ומילים.