שם, בסוף העולם,
קיטונות של שמן נשפכו.
והאנשים, הרעים והטובים
ניצלו
ציר גופם, נמרך, נשטף
בורות נפערו
לתוכם קיבלו מאכל חדש
ואני- נרעש
מתרגש כל פעם מחדש
בחלומי על סוף העולם.