מה את כותבת לי על זכרונות
כשאני עוד נוטף מדמדם
כי זה קל לכתוב על נוסטלגיה נכון? מאשר
לטפל. בעוד פצע יישאר פתוח
הזמן יעשה את שלו