אני זוכר את הצב האומלל הזה.

איך הביט ישר בעיניי

לפני שנזרקה עליו האבן הגדולה.

ומה היה חטאו של אוכל עשבים זה?

 

אני לוקח פיסה מדממת

ומעבירה תחת הברז.

יפה וחלקה

נמצאת בידי

עדות נוספת למשפט

כי יצר האדם רע מנעוריו.