השאירו אחת לאחת.

צאו!

נכסו עצמכם לעמדה

הנמיכו קולכם (וכך ישמעו )

התחפרו בה חזק ושִלפוה!

 

כדת יחידה

עמדה לבדה

ושרדה.

 

(אין זו קריאה דתית)