זה כמעט כבר הסוף
אנחנו יודעים
ככה זה כשמדברים על אושר.

ההבדל בין זריחה לשקיעה:
"קח את קו האופק והגבעות מסביב".
אצלנו- הגבעות מוארות.

זו שורה מהסוף.
             מרגישים.
אפילו שאנו כבר לא קוראים.

אתה חושב שנגמר?   תשאלי
ואני
בחיוך דק
אשיב.