זו היצרות הדרכים

המשתרכות במעלה גבעת הדשא.

תתישב. תריח את כל הריחות האלה

אלה שמזכירים לך ערבים מיוסרים.

תקום. כזאב רעב בסרט מצוייר

עקוב אחר פס השפיות

אולי תגיע למחוזותיו.