קחי את המילה אוהבת ועשי בה
כרצונך, כרצוני זה לא משנה
מוזר לשמוע את הרצון לרגש שחוזר ואומר
עד כאן. סבלתי די. והותר
להתיר את הקשר ומן ההקשר הוצאנו מתוק.
...
את. אומרת שעצוב לקרוא
אותי זה מזיז לפרקים
לעיתים גם לי מותר, אז לצחוק?

רבדים רבדים גילית
חפרת וחשפת
שרטת בציפורן
גרדת גורדה
שכבה נוספת

הרי את נחשפת. לי.