וכמו שהלכתָ- ככה באתָ

והלכתָ-

אולי כבר תחליט/ תכלית ברורה

כי כל מעשיך בליבי נחרטים

וכל דבריך בראשי נכתבים

ואם תחליט ללכת לִבְּלי שוב

שוב לא אלחץ על הכפתור המצווה ואומר

"סיכוי לאהבה".