השלמה שחוזרת
מזמרת נעימה
בקימה חורזת
מחוזרת ערומה.

שיחות השלום
כיום פוחתות
המחזרות פתאום
להיום נוגעות.

לכן יקירתי
תיפגעי לעת ליל
עם היוודע דבר היין
שנמזג אל כוסי.

בסליחה מראש
(ויודע שלא מרכך המכה)
הגיע זמן לחשוש
לדקה הבאה.