לא אצטער עליו, על ההוא שאבד

גם כך מילים רבות יחפּוּ

ומלים- הרי לא חסר

רק הדבק, שידביק מחשבה למילה

אזל זה מכבר.