בעוד שבוע חתיכות לא רשמיות

יסללו את הכביש החוצה

ואני, כמעצב מתחיל

אבחן כל גלגל, כל פיתול מסוכן

ואחליט מי תעבור

את מבחן הכביש.