וכשהלכתי לאיבוד בנבכי הזמן
וחיפשתי. לפעמים התחפשתי התקשיתי
למצוא.
ואת, בדיוק מירבי נועצת
עצה טובה מטכסת ואפילו
שמעֵת לעט מתחפשת

אמרת חיוך עניתי
רציתי
שלחת קריצה החזרתי
ניסיתי
חרזת חרוז וביקשת

הסר מלבוש מעליך..

אך כיסיתי