אני אוהב אותך
ועל כן אני בורח. לא סולח
לעצמי.
לא הרגשתי. אותך. בי.
עברה צמרמורת כשאמרת
"רגע לפני קריסה" לא ראית
נשמטה, לשוני בחיכי.
אם אשכחך עוד הפעם
אעלה. זכרך לברכה.
בזכרני.