כבר אחרי שנים עשר ואת

לא מתקשרת.

את מתקשרת לי עם אושר ושמחה

עם אינטימיות רחוקה

והשעה כבר מאוחרת אחר חצות.

נסיון אחד

שני

הנה, עוד מעט ואשמע את קולך אומר

"בוקר טוב חמוד, התגעגעת?"