יש לי עוד מספר שעות לישון. ואחר כך מבחן ואחרי זה לימודים ולאחר מכן שיעורים ... הכל אותו הדבר אלה אותן המילים. דבר אחד יהיה שונה. אחרי כל זה אני פוגש אותך!