שלום. כבר לא יהיה
איתך- פסקה מלכתוב
שלום, כבר הכרנו אחד שכזה והמשכנו.

כוס שבורה במטבח
זה אני או הוא
בעולם הבחירה תתקשח, תברח.

שלום, כבר אמרת לי לא פעם
אפילו שהיה
ולא להתראות.