ומכיון ש יומהולדתי האחרון עבר ב
בדידות שאין קל לחממה-- היום, ערב יומולדתך
מתנתך לָעולם, מתנתי שלי היא- אָת.

במילים ובידיים פשוטות
אקבלך- כשי אל (ללא התנשאות)
ובחיוך קל העולה
מתרחבת תחושה קלה של

אושר.

 

(מזל טוב מתוקתי. אוהב)