אד.   אדך,

הבל פיך על שמשת החלון
ועל אף שמתחתי על נקודת המצאותך

סימן חיים
הולך ונעלם.