ולאחר שלקחתיה אל נבכי הדם

שוב לא מצאה קשר בין

אני ואני, אתה ואני, אתה

ורק אתה.

אז סיבכתי, וקשרתי בין השניים-

את ואת, את ואני, אני-

ורק אני.