זה היה שקר גדול מידי.

אתה שאלת-

אני שיקרתי.

 

וכשיצאתי מביתך

זוגות עיניים ננעצו

וקול קרא "איֶכה".

 

התנצלתי. התנצלתי בקול גדול

אך שמשת המכונית לא יכולה לענות

ואתה כבר היית רחוק.