"אהבה אפלטונית- אהבה רוחנית טהורה, אהבה שאין עימה תאווה"
(מילון אבן שושן)

            

כשהעברת אצבעך על פניי

בוחנת, חורטת זכרון לַמקום

חולפת על פני צלקות, עצמות וזיפים

גלים שקטים

גלים, ללא גלים

ליחכו חופיי

וגעשתי.