שערותייך מתערבבות לי בזקן. עם הזמן, הפכנו גוש שיער.