וכשאתה מחלק את הליבה לשני חלקים אתה מוצא
אחת. אחת ואחת. אחת ושתיים.
וחמות הלחיים, חמות המלחציים הנלחצות על הרקות
רכות הבחורות, נשים, עלמות, נעלמות ובאות, צצות ומציצות
קורצות, ומייד פורחות.

הרגש. מתפתל והולך
זורם ללא המשך
ללא עתיד, ללא חלום.
שא עיניך וראה.

מה אתה רואה?