את רוצה את זה בשניים עם גורם שלישי מחבר
(ולא מה שאתם חושבים)
כי מתוך השלושה יצא האחד-
זה אנחנו, שוב, אוחזין
בקשר. יד ביד.


אהוב אותה כל יום מחדש
הכְנע, הנְמך, הגְבּה, קבּל
קְבל עם וְעדה את תכונותיה

כן. כך אני אוהב.