כשהעידוּן תופס בךָ, אתה

כבר לא שולט בזה.

זה יוצא תחת ידיך כמקלחת חמה

כמִרקחת עלומה

מאוגד כאלוּמה שאך נערמה.

 

וּכשזה בא לידי ביטוי

היא חותרת תחת עורך

מבקשת לחפור בבשרך

להתחמם עוד קצת בדמך

.

.

מנוחה

.

.

ושוב.