אל תיתן לו- לנצח- למנצח
שיר מזמור- לקטן- המסוכן, שבורח.

אל תיתן לו- סיבה- למסיבה
לבַכות- לִבכות- על סופו של עניין

עוד תגיע שעתו- שבירת בריתו
הוא בעצמו יודע- מחשבות- חשבון