את כותבת על ריקנות

ואני מרוקן את המים באגרטל.

(בטח מצפים לתמונת קמילה)

אני מחזיר באין חרוז

ואת לבד עכשיו.

 

זוהי כתיבה חוזרת

לבחורה מחוזרת

לבחורה ממוחזרת

 

ועכשיו

השאירוני בבדידותי.