ואפילו שראיתיךְ מקדם

לא יודע מראך

לא מכיר קולך.

ליבי מלא געגוע

ועוד לא נעזבנו

פי מלא שירה

ועוד לא נפגשנו.

 

רדי אליי מגבוה

עלי אליי מתחתית שגרתי

בואי לקראתי ברחוב, במכונית, בשינה.

עוד כמה צעדים.

עוד כמה צעדים?