הוא תפס בו משך בשערותיו והובילו אל מחוץ לעולם. שם הוא ראה עצמו מול מחשב מחזיק שני דברים. "לא כל העולם נגדי", הוא חושב אך מיד הם באים מפוח גדול בידיהם ומתחילים ללבות. זה מתחיל להיות חם אבל ממש חם עוקץ באצבעות ברגליים בידיים והנה המשאבה. הם שואבים אותו לאט לאט נהנים מכל רגע מסלסלים בזקנם לא עוצרים לרגע של מנוחה. לעולם לא אבין מה קרה שם בחדר ההוא לעולם.