תמיד כשאני חוזר ממך
אני מלא השראה.

הרפואה ההיא, כמו שירה
מעלה בי שורות של חן.