את הבוקר הזה אפתח ב קומפרסים קרים מד-חום כוס תה וטיפה טיפת רחמים עצמיים על כך ש הבוקר הזה אני חולה.