אתה מהסס
מחפש את הדרך
ושוב- תוהה. ושלא תהיה כאן טעות לחשוב
הכל מדויק. רק
כשמחוגי השעון נעים
ואיך שהזמן נהנה לעבור
מקדים, מאחר ועדיין

הכל מדויק.