את מתרחקת
בשקיעת החמה זה זמני
לקפל את עלי כותרתי
אטימות אמיתית את נתקלת
ניפרד לעת ערב
עד זריחה
יפתי.