מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

בעקבות אדום

את

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה