מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

לוחות הברית

שיר זוגי

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה