מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

מנעמיה

בין האותיות

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה