מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

העצמים מסביב

you are connected

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה