מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

במסדרון ארוך

you are connected

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה