מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

הכי ארוך

פה זו לא

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה