מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

שני נחירייך

מחפש

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה