מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

אתה עושה את הפנים

תשעה חודשים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה