מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

קוד תקני

ענבים להחכים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה