מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

צורה באה

היצירה המאתיים חמישימאית

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה