מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

דלי אני

פיוס פה זו לא

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה