מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

זוהרת באלול

ערב חג והיא לבד

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה