מנחם דוד

Image

יליד תשל"ד כותב כשיוצא

השתמשתי

ענבים להחכים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה