שמואל צפורי

איש שירה ורוח פשוט בהליכותיו

קסמייך בחלדי..............

לפעמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה