שמואל צפורי

איש שירה ורוח פשוט בהליכותיו

לפעמים

קסמייך בחלדי..............

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה