בואי הנה משׂוּפתת שלי

וחָשקי עוד פעם נוספת.

המתיקי את היופי הזה

במתק צוף דבש

אל תשאירי שטח יתום

פִרשי, הִתפרשי, פשקי

ונטבע אל תוך הלילה הרטוב הזה.

 

חִשקי אותי משׂוּפתת שלי

דברי באיזו שפה שתרצי

מספר ניביי יענו על הצורך.

שלחי אותן אחת אחת

עד אלף- יש כח לספור

אנחנו רק בהתחלה.

 

בואי נשכח מהערב

יפת שפתיים שלי

ובלבד שיצא מכך שיר חדש.