אתה הולך ומאבד ממשקלה
עולה ומתרגש לגל הבא
מתמכר לתחושה, נינוחה... ניחוח אשה
ומלבושה.

(והרי קוראת, אולי נבושה, אך כך הדברים הם- תלויי הרגשה)